Chậu trồng rau tự động

500,000₫ 650,000₫

Thương hiệu: Citifarm

Ưu điểm của thiết bị so với các hệ thống cùng loại là tự lấy nước theo nhu cầu của cây. Cây nào cần nhiêu nước, dinh dưỡng sẽ lấy nhiều, cần ít lấy ít mà không bị cưỡng ép như phương pháp thông thường

Trong mỗi chậu có hệ thống tự mở, ngắt nước. 

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM